משרות

מהנדס מערכת

תיאור התפקיד: אחריות על העברת מוצר מפיתוח לייצור, אינטרקציה מול הלקוח וממשקים פנים ארגוניים, טיפול בשינויים הנדסיים ובתקלות בייצור. 
אזור: מעלות

להגשת מועמדות

תמחירן

תאור התפקיד:
תמחור פריטים עד לרמת עץ מוצר, הבנת ובדיקת מפרטים טכניים, תכניות וכתבי כמויות.
אזור: מעלות

להגשת מועמדות